SOT323封装

SOT323封装类别超高频低噪声晶体管

       该系列是上海镭芯微电子股份有限公司生产的超高频低噪声晶体管,采用平面 NPN 硅外延 双极型工艺。具有高功率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性,采用SOT323贴 片式封装,主要应用于 VHF,UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器。


FC1405

规格书下载   

FC4226

规格书下载              

FC4228

规格书下载            

FC4901        

规格书下载                

FCS520  

规格书下载               

FCS957        

规格书下载